ההרשמה למלגות ע”ש שרת במוסיקה ובמחול לשנה”ל 2023-24 נפתחה ב-6 בנובמבר 2022!

מלגות הקרן מיועדות לאמנים צעירים ומצטיינים הלומדים מוסיקה ומחול ומסייעות במימון שכר הלימוד
המלגות, שמספרן מוגבל, יוענקו למועמדים שיפגינו יכולות גבוהות במיוחד בבחינות המעשיות שתערוך הקרן.

ההרשמה תיערך בין התאריכים 6-27 בנובמבר 2022.

כלי הנגינה והתחומים במוסיקה

כלי קשת | כלי נשיפה מעץ | כלי נשיפה ממתכת | נבל

לפרטים, תנאי סף והרשמה

מחול קלאסי

בנות בגילאי 13-21, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

בנים בגילאי 13-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

מחול עכשווי

בנות בגילאי 15-21, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

בנים בגילאי 15-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

לפרטים, תנאי סף והרשמה

בהצלחה!!!

ההרשמה למלגות ע”ש שרת במוסיקה ובמחול לשנה”ל 2023-24 נפתחה ב-6 בנובמבר 2022!