ההרשמה למלגות ע”ש שרת בתיאטרון (משחק) לשנת הלימודים 2018/19 הסתיימה

זכאים להגיש מועמדות: תלמידי תיאטרון (משחק) מצטיינים הלומדים בשנה השנייה בתכנית תלת שנתית במוסד על תיכוני ללימודי תיאטרון.
הגשת הבקשה למלגה פתוחה לכלל הסטודנטים העומדים בתנאי הסף.
המלגות, שמספרן מוגבל, מוענקות על סמך ביצועים בבחינה מעשית שתערוך הקרן.
ההרשמה תסתיים ביום א’, 15.4.18.

לפרטים, תנאי סף והרשמה

בהצלחה!

ההרשמה למלגות ע”ש שרת בתיאטרון (משחק) לשנת הלימודים 2018/19 הסתיימה