נסגרה ההרשמה למלגות בתחום התיאטרון לשנת הלימודים2020-21

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל ע”ש שרת מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-60 שנה. מלגות הקרן, שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל במבחנים שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם התיאטרון.

ההרשמה נסגרה ביום ראשון, 1.3.20

רשאים להירשם:

בחינות הקרן מיועדות לאזרחי מדינת ישראל ולתושבי קבע

תלמידי תיאטרון (משחק) מצטיינים אשר במועד הגשת מועמדותם הינם תלמידי שנה שנייה מתוך תכנית תלת שנתית או תלמידי שנה שלישית מתוך תכנית ארבע-שנתית במוסד על תיכוני ללימודי תיאטרון בישראל.

ההרשמה מיועדת למועמדים שגילם אינו עולה על גיל 28 במועד סגירת ההרשמה למלגות (1.3.2020)

לפרטים והרשמה לחצו כאן

בהצלחה!!!

נסגרה ההרשמה למלגות בתחום התיאטרון לשנת הלימודים2020-21