ההרשמה למלגות חו”ל במוסיקה קלאסית לשנה”ל 2018/19 הסתיימה

הקרן תעניק השנה מספר מלגות מיוחדות ללימודי חו”ל למלגאי הקרן.
מוזמנים להגיש מועמדות מלגאים שלומדים בחו”ל או צפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה.
ההרשמה הסתיימה ביום חמישי, 31.5.18

המלגות מוענקות לסיוע במימון שכר הלימוד לשנה”ל 2018/19 (לשנת לימודים אחת) ו/או לצורך הוצאות הקשורות ישירות לתחום. המלגות, שמספרן מוגבל, ניתנות על בסיס מצוינות ויוענקו למועמדים שיפגינו יכולות גבוהות במיוחד בהקלטות הווידאו שיגישו.

בהצלחה לכל הנרשמים!

לפרטים נוספים, תנאי סף ולהרשמה

ההרשמה למלגות חו”ל במוסיקה קלאסית לשנה”ל 2018/19 הסתיימה