מחול
Film
תיאטרון

About Mai Arwas

Mai Arwas, one of 4 kids to the most inspiring and supportive parents that let them all follow their dreams. Mai’s dream was pursuing a career as an actress even though there was no trace of it in her family tree.

​After years of trying to figure out where home is, New York was the lucky winner.

​You can catch Mai on Comedy Central, Amazon, Hulu, FX and numerous indie projects as well as the Williamsburg bridge enjoying on her morning runs.

​”ENJOY THE LIFE YOU CREATED & LEAVE NOTHING BEHIND IN THE PURSUIT OF IT” is Mai’s motto in life.

Mai Arwas

מחול, Film, תיאטרון
Acting, Experimental, Other, Narrative

New York, ניו יורק, ארצות הברית
זוכה מלגה

גלריית אמנים