מחול
תיאטרון
אמנות ועיצוב

About Leora Zvikler

Born in England, Leora Zvikler moved to Israel at the age of four. She is married with two beautiful kids.

Leora started performing at the age of 18 in acrobatics and fire shows. At the age of 20, she opened her company creating performance art, music and sets.

For the last 20 years, Leora has created huge shows combining street artists, musicians, and art sets for big events, for adults, families, and kids alike.

Leora Zvikler

מחול, תיאטרון, אמנות ועיצוב

Kefar Sirkin, ישראל

גלריית אמנים