מחול

ההרשמה למלגות בתחום המחול לשנת הלימודים 2022-23

הסתיימה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-60 שנה. כישרונות צעירים אלו הזוכים במלגות הקרן, נעזרים בהן למימון שכר הלימוד ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המחול.

תאריך סגירת ההרשמה: 26 בדצמבר 2021

* אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הקרן לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן בגין בעיה רפואית כלשהיא של הנבחנים.

תנאי הסף

המלגות, שמספרן מוגבל, יוענקו למועמדים העומדים בדרישות הסף המפורטות להלן, בהתאם לתוצאות הבחינה אליה ניגשו.

  • בחינות הקרן מיועדות לאזרחי מדינת ישראל ולתושבי קבע.
  • תתאפשר הרשמה רק לתחום אחד במחול ובהתאמה קבלת מלגה רק בתחום זה
  • על המועמד להשלים לפחות 3 שנות לימוד בתחום בו נרשם
  • על המועמד להיות במסגרת לימודית: מוסדית או פרטית, על בסיס שבועי קבוע בשנת 2022-23, בתחום בו נרשם. עם סיום התהליך, ולאחר קבלת תשובה חיובית להענקת מלגה, יתבקש המועמד להוכיח כי הינו עומד בתנאי זה.

*גיל המועמד נקבע לפי גילו ביום סגירת הרשמה ה-26 בדצמבר 2021

תחום בנות בנים
בלט קלאסי

*בנות מעל גיל 18 בשני התחומים זכאיות להגיש מועמדות למלגה אך ורק אם קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום בו הן מבקשות להיבחן.*

גילאי 13-21 גילאי 13-25
מחול עכשווי גילאי 15-21 בגילאי 15-25

תהליך הרשמה למלגה ולוח זמנים

שלב תאריך פרטים
הרשמה 28 בנובמבר עד ה-26 בדצמבר 2021. מילוי טופס הרשמה מקוון והעלאת מסמכים לפרופיל האישי:

  1. אישור תשלום דמי רישום בסך 130 ₪
  2. העלאת צילום ת.ז
  3. תמונת פרופיל

טופס המלצת מורה– על המורה בלבד לשלוח את ההמלצה החתומה למייל: [email protected]

זימון פברואר 2022 יישלחו פרטים אודות מועד ומיקום בחינות המיון
בחינות מיון מרץ-אפריל 2022 בחינות מיון ראשוניות ומסכמות. זימונים לבחינות מיון מסכמות יישלחו כמה ימים לאחר בחינות המיון הראשוניות.
הודעה על קבלת מלגה אוגוסט 2022

הודעה תשלח במייל לכל המועמדים

 

* לידיעתך, אי עמידה בלוחות הזמנים המפורסמים על ידי הקרן בשלבים השונים תביא לפסילת הבקשה למלגה.

דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא במקרה שיבוטלו האודיציות עקב המצב הבריאותי, ולא תינתן כל מלגה.

במקרה של ביטול השתתפות על ידי המועמד/ת מכל סיבה כזו אחרת- לא יוחזרו דמי ההרשמה.

*בהתחשב במשבר הבריאותי הנוכחי, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות תהיה הקרן רשאית לבצע שינויים בלוחות הזמנים ואופיים של האודיציות, כמו גם ביטולם במידת הצורך.*

שימו לב כי תתאפשר הרשמה רק לתחום אחד במחול

ובהתאם קבלת מלגה רק בתחום זה

בחינות מיון ראשוניות

בחינות מיון ראשוניות נערכות לבנות בלבד, שטרם מלאו להם 18 ולא קבלו בעבר מלגה מהקרן 

המועמדות יזומנו לבחינת מיון קבוצתית. מספר ימים לאחר הבחינה, תימסר הודעה למועמדות שעברו את הבחינה בהצלחה והן יזומנו להשתתף בבחינה המסכמת.

חשוב: הבחינות בבלט קלאסי, יכללו שימוש בנעלי אצבע. בחינות המיון במחול עכשווי יכללו חלק בבלט קלאסי וחלק נוסף במחול מודרני, ללא נעלי אצבע.

בחינות מסכמות

הבחינות המסכמות מיועדות לנבחנים שעברו את שלב בחינות המיון הראשוניות,  בנים, ונבחנות שקיבלו בעבר מלגה בתחום אליו הן נרשמו בהרשמה הנוכחית ולא נדרשו להשתתף בשלב בחינות המיון הראשוניות.

הבחינות המסכמות בבלט קלאסי 

הבחינה כוללת השתתפות בשיעור בלט בהנחיית מורה מטעם הקרן ולאחריו, הבנות ישתתפו בשיעור קצר על אצבעות הכולל וריאציה בהנחיית המורה, הבנים ילמדו וריאציה גברית. הווריאציות מותאמות לגיל בהתאם לסטנדרטים של הקרן.

הבחינות המסכמות במחול עכשווי

גילאי 15-17 

הבחינה כוללת השתתפות בשיעור בלט קלאסי בהנחיית מורה מטעם הקרן שיבוצע בנעלי בלט רכות ולאחריו לימוד של סיקוונס רפרטואר עכשווי בהנחיית המורה שיבוצע ללא נעלי בלט וללא גרביים, כלומר יחפים.

גילאי 18-25 (תלמידות 18-21 ותלמידים 18-25) 

הבחינה כוללת השתתפות בשיעור מחול עכשווי ולאחריו לימוד קטע רפרטואר שיועבר ע"י כוריאוגרף/מנהל חזרות מטעם הקרן.

אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה בבחינה,
והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

טפסים להורדה עבור מימוש מלגה לשנת 2021-22

טופס מעקב לימודים 2021-22- עברית

לנוחיותך, מכתב תודה בעברית ובאנגלית לדוגמא. אנו ממליצים להשתמש במכתב זה כעזר בלבד ולכתוב באופן אותנטי ואישי ככל האפשר.

מכתב תודה לדוגמא בעברית

מכתב תודה לדוגמא באנגלית

קראתם את התנאים? מוכנים?

Hey! I am first heading line feel free to change me