הוועד המנהל בישראל ובארה”ב

Chairs in Memoriam

Isaac Stern

Vera Stern

William A. Schwartz

Officers

Joshua-Marc Tanenbaum, President and Chairman
Kristina Reiko Cooper, Vice-President
Julie Jacobs, Treasurer
Judith Klebanow, Secretary
Lynn Bartner-Wiesel, Executive Officer

Board of Directors

Yael Alkalay

Matthew Azrieli

Lynn Bartner-Wiesel
Alexander Bau
Samantha Bratter
Kristina Reiko Cooper**

Stephanie Feldman

James Gould
Joseph E. Hollander
Julie Jacobs
Judith Klebanow
Oren Gazenfeld**
Carol Starley*
Shira Stern

Amyt Eckstein
Joshua-Marc Tanenbaum

*Chapter President
**AICF Israel

הוועד המנהל

אורן גיזנפלד*
קריסטינה רייקו-קופר**
רויטל גל
עו”ד יוסף לוי
אורה אתרוג סטיבה
ניצה גנוסר
ויויאן רכיב
רחל ליברמן
רויטל שקד
יעל פרואקטור
חנה פרוינד שרתוק
גלי מיכאלי
ידין קאופמן
ג’ושוע מ.  טננבאום***
יוסף אי. הולנדר***

*יו”ר
**סגנית יו”ר
***ארה”ב

מדי שנה, הקרן מעניקה כ-500 מלגות לאמנים צעירים ומצטיינים
בזכות התרומה שלכם, עשרות אמנים ישראלים מבריקים יוכלו לקבל תמיכה כלכלית משנת חיים
לתרומה