קידום הצטיינות בפריפריה

כ-25% ומעלה ממלגאי קרן התרבות מתגוררים באזורי הפריפריה בארץ. תמיכת הקרן באזורים אלו, שאינם מקבלים תמיכה מספקת, מאפשרת למוזיקאים ללמוד עם המורים המובילים בארץ ולבנות תכנית אישית להצלחתם העתידית בתחום. תכנית הקרן כוללת כיתות אמן שדלתותיהן פתוחות גם בפני תלמידים מבטיחים אחרים באזורי הפריפריה.

כך, בעת שהקרן מספקת תמיכה כלכלית למצטיינים, היא גם מאפשרת לאמנים מוכשרים נוספים חשיפה ללימודים מתקדמים בתחומם וכלים לעתיד טוב יותר.

לפרטים נוספים: ג’סיקה הדלר, מנהלת תכניות ומפעל המלגות – [email protected]
אופיר לוטן, עוזרת למנהלת תכניות ומפעל המלגות – [email protected]

התורמים שלנו