מפעל המלגות ע”ש שרת – מחול

ההרשמה למלגות בתחום המחול לשנת הלימודים 2023-24 נסגרה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות הקרן, שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל באודיציות שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המחול. מבחנים לקבלת מלגות ע”ש שרת במחול לשנה”ל 2023-24 ייערכו בתחומים הבאים: בלט קלאסי ומחול עכשווי.

הגשת מועמדות תתאפשר לתחום אחד בלבד. המבחן יתבצע באמצעות שני שלבים- בחינת מיון ראשונית (לנדרשים בלבד) ובחינה מסכמת. מומלץ לקרוא את המידע המפורט בקפידה. אי עמידה בלו”ז ותנאי הסף תוביל לפסילת ההרשמה.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תנאי סף

בבחינות רשאים להשתתף רקדנים אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

  • אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע
  • על המועמד להשלים לפחות 3 שנות לימוד בתחום בו נרשם
  • על המועמד להיות במסגרת לימודית: מוסדית או פרטית, על בסיס שבועי קבוע בשנת 2023-24, בתחום בו נרשם. עם סיום התהליך, ולאחר קבלת תשובה חיובית להענקת מלגה, יתבקש המועמד להוכיח כי הינו עומד בתנאי זה
  • על המועמד להתאים לקטגוריית הגיל של התחום בו נרשם, פירוט בטבלה מטה (גיל המועמד נקבע על פי גילו בתאריך 1.1.2023)

להלן טווח הגילאים לפי התחום:

תחוםגילהערה

בלט קלאסי

בנים 13-25
בנות (*) 13-21

* בנות מעל גיל 18 זכאיות להגיש מועמדות אך ורק אם קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום זה

מחול עכשוי

בנים 15-25
בנות (**) 15-21

** בנות מעל גיל 18 זכאיות להגיש מועמדות אך ורק אם קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום זה

גיל המועמד נקבע בתאריך 1.1.2023. תתאפשר הרשמה לתחום אחד בלבד.

תיאור שלבים

שלבלו”זפירוטהערה
הרשמה6-27 בנובמבר 2022ההרשמה הסתיימה!

◄ מילוי טופס הרשמה (*) מקוון במערכת פריזה והעלאת מסמכים לפרופיל האישי:
1. אישור תשלום דמי רישום בסך 130₪
2. צילום ת.ז.
3. תמונה מזהה (לפרופיל האישי)

◄ המלצת מורה (**) – על המורה בלבד לשלוח את ההמלצה החתומה למייל: [email protected]

* גישה לטופס מקוון בלחיצת כפתור “להרשמה” בהמשך העמוד
** להורדת טופס המלצה בעברית לחץ כאן
להורדת טופס המלצה באנגלית – לחץ כאן

זימון
לבחינות מיון
פברואר 2023
יישלחו פרטים אודות מועד ומיקום בחינות המיון הראשוניות במייל אישי

בחינות מיון נערכות לבנות בלבד, אשר טרם מלאו להן 18 שנים ואינן קיבלו בעבר מלגה מהקרן
בחינות מיון וקבלת תוצאות מרץ – אפריל 2023
בחינה קבוצתית בפני ועדת שופטים בהנחיית מורה מטעם הקרן. הכניסה מותרת למועמדים בלבד. הודעה על העברה/אי העברה לשלב הבא תשלח אליך במייל
הסבר בהמשך העמוד.

לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון
זימון לבחינות מסכמותמספר ימים לאחר בחינות המיון
יישלחו פרטים אודות מועד ומיקום בחינות מסכמות במייל אישי מספר ימים לאחר בחינות המיון למועמדות אשר עברו שלב המיון או/ו למועמדים אשר זכאים לגשת ישירות לשלב בחינות מסכמות (***)
*** בנים בטווח הגילאים,
בנות, אשר קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתתחום אליו הן נגשו בהרשמה הנוכחית
בחינות מסכמות מרץ – אפריל 2023
בחינה קבוצתית בפני ועדת שופטים בהנחיית מורה וכוריאוגרף מטעם הקרן. הכניסה מותרת למועמדים בלבד.
הסבר בהמשך העמוד

קבלת תוצאות סופיות

אוגוסט 2023

הודעה על קבלת/אי קבלת מלגה תשלח אליך במייל

לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון

במקרה של ביטול השתתפות על ידי המועמד מכל סיבה כזו אחרת, לא יוחזרו דמי ההרשמה. כמו כן דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא אם יבוטלו הבחינות עקב המצב הבריאותי, ולא תינתן כל מלגה.

בחינות מיון ראשוניות

בחינות המיון נערכות לבנות בלבד, אשר טרם מלאו להם 18 שנים ולא קבלו בעבר מלגה מהקרן. בשלב זה המועמדות יזומנו לבחינת מיון קבוצתית. מספר ימים לאחר הבחינה, תימסר הודעה למועמדות שעברו את הבחינה בהצלחה והן יזומנו להשתתף בבחינה המסכמת.

הנחיות בהתאם לתחום:

  • בחינת המיון בבלט קלאסי תכלל שימוש בנעלי אצבע
  • בחינת המיון במחול עכשווי תכלל חלק של בלט קלאסי (עם נעלי אצבע) וחלק נוסף של מחול מודרני (ללא נעלי אצבע)

הבחינות נערכות בהנחיית המורה ובליווי מוסיקה חייה מטעם הקרן.

בחינות מסכמות

הבחינות המסכמות מיועדות למועמדות אשר עברו שלב המיון או/ו למועמדים (בנים) בטווח הגילאים, או/ו למועמדות, אשר קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתתחום אליו הן נגשו בהרשמה הנוכחית ולא נדרשו להשתתף בשלב בחינות מיון הראשונות.

הנחיות בהתאם לתחום:

  • הבחינה המסכמת בבלט קלאסי כוללת השתתפות בשיעור בלט בהנחיית מורה מטעם הקרן. לאחריו, הבנות ישתתפו בשיעור קצר על אצבעות הכולל וריאציה בהנחיית המורה, והבנים ילמדו וריאציה גברית. הווריאציות מותאמות לגיל בהתאם לסטנדרטים של הקרן.
  • הבחינה המסכמת במחול עכשווי בהתאם לטווח הגילאים:

גילאי 15-17: הבחינה כוללת השתתפות בשיעור בלט קלאסי בהנחיית מורה מטעם הקרן, אשר יבוצע בנעלי בלט רכות ולאחריו לימוד של סיקוונס רפרטואר עכשווי בהנחיית המורה, אשר יבוצע ללא נעלי בלט וללא גרביים, כלומר יחפים.

גילאי 18-25 (בנות 18-21 ובנים 18-25): הבחינה כוללת השתתפות בשיעור מחול עכשווי ולאחריו לימוד קטע רפרטואר שיועבר ע”י כוריאוגרף/מנהל חזרות מטעם הקרן.

הבחינות נערכות בהנחיית המורה ובליווי מוסיקה חייה מטעם הקרן.

הרשמה

קראתם את התנאים והתקנון?
אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה, והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]