מפעל המלגות ע”ש שרת – מוסיקה

ההרשמה למלגות בתחום המוסיקה לשנת הלימודים 2023-24 נסגרה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות הקרן, שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל באודיציות שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המוסיקה. מבחנים לקבלת מלגות ע”ש שרת במוסיקה לשנה”ל 2023-2024 ייערכו בכלים הבאים:

 • כלי קשת (כינור, ויולה, צ’לו, קונטרבס)
 • כלי נשיפה מעץ (חליל, קלרינט, אבוב, בסון, סקסופון)
 • כלי נשיפה ממתכת (חצוצרה, טרומבון, קרן יער, בריטון, טובה)
 • נבל

*מועמדים המבקשים להיבחן בשני כלים מאותה קבוצה (למשל: טרומבון ובריטון) מתבקשים לבצע הרשמה אחת עבור כלי אחד, וליידע את משרדי הקרן ע”י שליחת מייל ל: [email protected]

המבחן יתבצע באמצעות שני שלבים- מיון הקלטות וידאו (לנדרשים בלבד) ואודיציות חיות. מועמדים אשר קיבלו מלגה בשנה”ל 2021-22 בלבד אינם נדרשים להגיש הקלטת וידאו לשלב הראשון. מומלץ לקרוא את המידע המפורט בקפידה. אי עמידה בלו”ז ותנאי הסף תוביל לפסילת ההרשמה.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תנאי סף

בבחינות רשאים להשתתף מוסיקאים אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

 • אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע
 • על המועמד להשלים לפחות 3 שנות לימוד בכלי בו נרשם
 • על המועמד להיות במסגרת לימודית: מוסדית או פרטית, על בסיס שבועי קבוע בשנת 2023-24, בכלי בו נרשם. עם סיום התהליך, ולאחר קבלת תשובה חיובית להענקת מלגה, יתבקש המועמד להוכיח כי הינו עומד בתנאי זה
 • על המועמד להתאים לקטגוריית הגיל של הכלי בו נרשם, פירוט בטבלה מטה (גיל המועמד נקבע לפי גילו בתאריך 1.1.2023)

להלן טווח הגילאים לפי קטגוריה:

קטגוריה/כליגילהערה
כלי קשת 10-25
כלי נשיפה מעץ13-25
כלי נשיפה ממתכת13-25
נבל13-25

גיל המועמד נקבע לפי גילו בתאריך 1.1.2023.

תיאור שלבים

שלבלו”זפירוטהערה
הרשמה6 בנובמבר – 27 בנובמבר 2022ההרשמה הסתיימה!

◄ מילוי טופס הרשמה (*) מקוון במערכת פריזה והעלאת מסמכים לפרופיל האישי:
1. אישור תשלום דמי רישום בסך 130₪
2. צילום ת.ז.
3. תמונה מזהה (לפרופיל האישי)

◄ המלצת מורה (**) – על המורה בלבד לשלוח את ההמלצה החתומה למייל: [email protected]

* גישה לטופס מקוון בלחיצת כפתור “להרשמה” בהמשך העמוד
** להורדת טופס המלצה בעברית לחץ כאן
להורדת טופס המלצה באנגלית – לחץ כאן
שלב 1: הגשת הקלטות וידאו22 בינואר 2023
עד למועד זה, על המועמדים הנדרשים בלבד להעלות הקלטות וידאו לפרופיל האישי

הסבר על דרישות להקלטות ואופן העלאה בהמשך העמוד
קבלת תוצאות שלב 1אמצע מרץ 2023
הודעה על העברה/אי העברה לשלב 2 תשלח אליך במייל. העוברים יקבלו בקשה להעלאת רפרטואר לאודיציה חיה כוללת הנחיות מפורטות
לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון

שלב 2: הגשת רפרטואר
לאודיציות חיות
סוף מרץ 2023
עד למועד שיוגדר, על המועמדים העוברים לשלב 2/המועמדים אשר ניגשים אוטומטית לשלב 2, להעלות לפרופיל האישי את הרפרטואר אותו ינגנו באודיציה החיה (***)

*** יש לשלוח רפרטואר רק לאחר קבלת תוצאות שלב 1

הסבר על דרישות לרפרטואר ואופן העלאה בהמשך העמוד
שלב 2: אודיציות חיותמאי-יוני 2023
נגינה באודיציה חיה בפני ועדת שופטים. הכניסה לאודיציה מותרת למועמד ולנגן ליווי בלבד

הודעה לע זימון לאודיציה תשלח אליך במייל יחד עם מועד ומיקום

קבלת תוצאות סופיות

אוגוסט 2023

הודעה על קבלת/אי קבלת מלגה תשלח אליך במייל

לא ניתן לקבל תוצאה בטלפון

במקרה של ביטול השתתפות על ידי המועמד מכל סיבה כזו אחרת, לא יוחזרו דמי ההרשמה.

שלב 1: הקלטות וידאו

מועמדים אשר קיבלו מלגה בשנה”ל 2021-22 בלבד אינם נדרשים להגיש הקלטת וידאו לשלב 1. מועמדים אלו יועברו אוטומטית לשלב 2 – שלב האודיציות החיות.

בשלב זה המועמדים נדרשים להגיש הקלטות וידאו, אותן יש להעלות לפרופיל האישי במערכת פריזה באמצעות קישור לאחת מהפלטפורמות הידועות.

להנחיות להעלאת חומרים ל YouTube לחץ כאן
להנחיות להעלאת חומרים ל Vimeo לחץ כאן

 • הקלטות הוידאו צריכות להיעשות באמצעות הטלפון החכם/מצלמה ביתית בלבד. נא לא לשלוח הקלטות מקצועיות
 • אין לערוך את הקלטות הוידאו ואין להוסיף אפקטים כגון reverb
 • על הקלטות הוידאו להיות מחצי השנה האחרונה בלבד
 • אין לשלוח קישורים/קבצי וידאו במייל
 • יתקבלו הקלטות בפורמט youtube או vimeo בלבד

לאחר סקירת ההקלטות ע”י שופטים מטעם הקרן, הקרן תודיע למועמדים האם עברו לשלב האודיציות החיות.

שלב 1: רפרטואר הקלטות וידאו

יש להקליט שתי יצירות המנוגדות באופיין וסגנונן. על היצירות להיות פרקים מלאים מתוך יצירות רב פרקיות או יצירות חד פרקיות בשלמותן. להלן ההנחיות:

 1. על המועמד לכלול שתי יצירות מהתקופות הבאות: בארוק, קלאסי, רומנטי, מודרני.
 2.  יתקבלו יצירות בהתאם לאופציות להלן:
  • יצירות סולו ללא ליווי
  • יצירות לכלי ופסנתר
  • קונצ’רטי בליווי פסנתר
 3. לפחות אחת מהיצירות צריכה להיות יצירה מקורית עבור כלי הנגינה שלך.
 4. אין להקליט יצירה מקורית שלך.
 5. אנו ממליצים לבחור רפרטואר, אשר ייצג בצורה הטובה ביותר את רמתך העכשווית; הן מבחינה אמנותית והן מבחינת מיומנות טכנית.
 6. על כל יצירה להיות מוגשת בקישור נפרד מצורף לפרופיל האישי, כך שיש להגיש בסך הכל 2 קישורים שונים.
 7. ניתן, אך לא חובה להגיש את הרפרטואר של השלב 1 לשלב 2 – שלב האודיציות החיות.

שלב 2: רפרטואר אודיציות חיות

בשלב זה המועמדים אשר הועברו בהצלחה את השלב הקודם ו/או העוברים לשלב 2 אוטומטית, נדרשים להגיש רפרטואר, אותו יש להעלות לפרופיל האישי במערכת פריזה באמצעות הנחיות שישלחו בייל לקראת השלב ובהתאם לקטגוריה/כלי. לתשומת לבכם:

 • על המועמד בלבד לפעול עפ”י הנחיות הרפרטואר ולהגיש תכנית המתאימה לגילו ולמיומנויותיו
 • הקרן לא תבחן ותאשר את התכנית המוגשת לפני האודיציות החיות
 • הקרן שומרת לעצמה את הזכות לפסול מועמד אשר הרפרטואר שלו אינו תואם את הדרישות
 • אנו ממליצים למועמד להתייעץ עם המורה על מנת לגבש תכנית התואמת את דרישות הרפרטואר וכן שתציג את יכולת המועמד במיטבה
 • מומלץ למועמד להחליט על הרפרטואר בהקדם האפשרי לאחר הרשמתו, על מנת להתכונן כראוי לאודיציות החיות

שלב 2: אודיציות חיות

מטרת האודיציה היא להפגין את כשרונך המוסיקלי, יכולתך הטכנית, והתמצאותך בסגנונות מוסיקאליים שונים בהתאם למספר שנות לימודייך. להלן הנחיות התנהגות באודיציות:

 • משך האודיציה הינו 10-15 דקות. יש להיערך לבצע את הרפרטואר ההוגש במלואו. במהלך האודיציה, השופטים עשויים לבקש ממועמד לנגן רק חלק מיצירה ספציפית וחלק מהרפרטואר
 • יש לבדוק בקפידה את ההנחיות לגבי ליווי המופיעות בדרישות הרפרטואר. באחריות המועמד בלבד לדאוג ללווי
 • האודיציות הינן סגורות בפני קהל, כולל הורים ומורים. אנא ידעו את הוריכם ומוריכם על כך על מנת להימנע מאי נעימות. הכניסה לאודיציה מותרת למועמד ולנגן ליווי בלבד
 • פסנתר יסופק בכל האודיציה. כלים אחרים לא יסופקו עבור האודיציות, והינם באחריות המלאה של המועמד בלבד
 • מומלץ למועמד להחליט על סדר ביצוע הרפרטואר לפני כניסה לאודיציה

הרשמה

קראתם את התנאים והתקנון?
אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה, והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]