השתתפות בתחרויות האביב

ההרשמה לתחרויות האביב 2020 תפתח ביולי 2019. מומלץ להמשיך ולעקוב אחרי עדכונים באתר.

קריטריונים להשתתפות בתחרויות

בתחרויות רשאים להשתתף מוסיקאים-מבצעים, אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע בה, בני 21 עד 30. מוסיקאים שהשתתפו בשתי תחרויות האביב האחרונות ולא זכו בפרס בתחומם לא יוכלו להשתתף בתחרויות באותו התחום השנה.

מתחרים בפסנתר נבחנים בכל תחרות אביב (מדי שנתיים); מתחרים בכלים אחרים נבחנים לסירוגין כל ארבע שנים.

בתחרויות האביב 2020 התחומים הצפויים הם: פסנתר, כינור, ויולה וכלי נשיפה מעץ

התחרויות נערכות במוזיאון תל אביב לאמנות.

התאמה והרשמה לתחרות

המידע יפורסם בחודשים הקרובים