השתתפות בתחרויות האביב

תחרויות האביב 2020 יתקיימו בקטגוריות: פסנתר, כינור, ויולה, כלי נשיפה מעץ וקומפוזיציה.
התחרויות יתקיימו בין ה-22 בדצמבר 2019 ועד ל-9 בינואר 2020 במוזיאון תל אביב לאמנות.

פתיחת הרשמה: 16  ביוני 2019.

תנאי סף

  • תושבי קבע בישראל
  • בני 21 עד 30
    בקטגוריית הקומפוזיציה בלבד עד גיל 32
    המועד הקובע לעניין גיל המועמד – 31.12.2019
  • זוכי תחרויות האביב בעבר אינם רשאים להגיש מועמדותם.
  • ניתן להתמודד בתחרויות האביב פעמיים בלבד. מועמד אשר השתתף בשתי תחרויות בעבר לא יוכל להתמודד פעם נוספת בתחומו, גם אם לא זכה בפרס.
  • תשלום דמי רישום בסך 220 ש"ח.

הרשמה לתחרות

תהליך ההרשמה והמיון הראשוני לתחרויות נעשה בשלושה מסלולים:

מסלול קטגוריה תחום לו"ז אופן רישום
מסלול 1 מקבלי מלגת "הצטיינות יתרה" בשנים 2018 או 2019 כינור, ויולה, כלי נשיפה מעץ תחילת יולי 2019 הזמנה אישית תשלח ע"י הקרן לרישום לתחרות.

חשוב! מועמדים במסלול זה מתקבלים אוטומטית לתחרות!

פסנתר תחילת יוני 2019
מסלול 2 מוסיקאים שלא השתתפו בבחינות הקרן בשנים 2018 או 2019 כינור, ויולה, פסנתר, כלי נשיפה מעץ 16 ביוני – 16 ביולי 2019 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה.

חשוב! ראו למטה הנחיות לרישום

מסלול 3 אין הגבלה קומפוזיציה 16 ביוני – 16 ביולי 2019 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה.

חשוב! ראו למטה הנחיות לרישום

לוח זמנים

פתיחת הרשמה: 16 ביוני 2019
סגירת הרשמה: 16 ביולי 2019
תאריך אחרון להגשת פרטיטורות (מלחינים)/ הקלטות: 16 ביולי 2019
תאריך אחרון להגשת רפרטואר (נגנים): 15 באוגוסט 2019 (לא יתקבלו שינויים לאחר תאריך זה)