השתתפות בתחרויות האביב

תחרויות האביב 2020 יפתחו לקטגוריות המוסיקה: פסנתר, כינור, ויולה, כלי נשיפה מעץ וקומפוזיציה ביולי 2019

תנאי סף

  • תושבי קבע בישראל
  • בני 21 עד 30
    בקטגוריית הקומפוזיציה בלבד ניתן להגיש מועמדות עד גיל 32
    המועד הקובע לעניין גיל המועמד – 31.12.2019
  • זוכי תחרויות האביב בעבר אינם רשאים להגיש מועמדותם. ניתן להתמודד בתחרויות האביב פעמיים בלבד. מועמד אשר השתתף בשתי תחרויות בעבר לא יוכל להתמודד פעם נוספת בתחומו, גם אם לא זכה בפרס במקצועו.

הרשמה לתחרות

תהליך ההרשמה והמיון הראשוני לתחרויות נעשה בשלוש דרכים:

I.המצטיינים מבין הזוכים במלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל- מפעל המלגות ע"ש שרת בשנים 2018 או 2019, יוזמנו להירשם ישירות ע"י הנהלת התחרויות לפי שיקול דעתם. מלגאים מצטיינים יוזמנו ישירות, יידרשו להירשם, יועברו אוטומטית  לשלב א' ולא יידרשו לשלוח קישורים. מועמדים בתחום הקומפוזיציה שיוזמנו, יידרשו להירשם ולהגיש יצירות לפי דרישות שלב א'. (כמפורט בתקנון)

II. מוסיקאים שלא התמודדו במבחני המלגות ע"ש שרת בשנים 2018 או 2019 רשאים להירשם לתחרויות באמצעות הרשמה אינטרנטית. המועמדים ידרשו לשלוח קישורים ל- 5 (או יותר) הקלטות וידאו אשר יכללו ביצוע תכנית נגינה שתעמוד בקירוב בדרישות השלב הראשון בקטגוריית כלי הנגינה הרלוונטי או שתי יצירות בתחום הקומפוזיציה.ועדה מקצועית תמליץ להנהלת התחרויות על אישור מועמדות המתחרה על סמך ההקלטות.

III. הנהלת התחרויות שומרת על הזכות להזמין זוכי מלגות ע"ש שרת בשנים 2018 או 2019 להגיש מועמדות באמצעות תהליך הרשמה אינטרנטית לפי שיקול דעתה ולפי צרכי התחרות בכלי הנגינה הרלוונטיים. ההנהלה לא תקבל בקשות להשתתפות בתחרות, אלא תשלח באופן יזום ועצמאי למלגאי עבר לפי שיקול דעתה.

  • כל המועמדים מחויבים לצרף בעת הרשמתם אישור על תשלום דמי הרשמה בסך 220 ₪, שלא יוחזרו.

לוח זמנים

פתיחת הרשמה: 15 ביוני 2019
סיום הרשמה: 15 ביולי 2019
תאריך אחרון להגשת פרטיטורות/ הקלטות (מלחינים): 15 ביולי 2019
תאריך אחרון להגשת רפרטואר (נגנים): 15 באוגוסט 2019 (לא יתקבלו שינויים לאחר תאריך זה)

  • התחרויות יתקיימו בין ה-22 בדצמבר 2019 ועד ל-9 בינואר 2020 במוזיאון תל אביב לאמנות.

תקנון