השתתפות בתחרויות האביב

חשוב! בעקבות המשבר הבריאותי הגלובלי ולאחר שיקולים רבים, החליטה קרן התרבות אמריקה-ישראל לדחות את תחרויות האביב לדצמבר 2022. בהתאם, ועל מנת לאפשר את השתתפותם של כל המועמדים, יוארך הגיל המקסימלי בשנה. 

פרטי אודות התחרויות לשנת 2022 יועלו במהלך מרץ-אפריל 2022

תנאי סף

  • תושבי קבע בישראל
  • בני 21 עד 30
    בקטגוריית הקומפוזיציה בלבד עד גיל 32
    המועד הקובע לעניין גיל המועמד – 31.12.2019
  • זוכי תחרויות האביב בעבר אינם רשאים להגיש מועמדותם.
  • ניתן להתמודד בתחרויות האביב פעמיים בלבד. מועמד אשר השתתף בשתי תחרויות בעבר לא יוכל להתמודד פעם נוספת בתחומו, גם אם לא זכה בפרס.
  • תשלום דמי רישום בסך 220 ש"ח.

הרשמה לתחרות

תהליך ההרשמה והמיון הראשוני לתחרויות נעשה בשלושה מסלולים:

מסלול קטגוריה תחום לו"ז אופן רישום
מסלול 1 מקבלי מלגת "הצטיינות יתרה" בשנים 2018 או 2019

ו/או על-פי החלטת הקרן

כינור, ויולה, כלי נשיפה מעץ תחילת יולי 2019 תשובות לנבחני 2019 יישלחו עד ה- 10 ביולי. בהתאם, הזמנה אישית למקבלי מלגת הצטיינות יתרה תשלח ע"י הקרן מיד עם קבלת התשובה.

חשוב! מועמדים במסלול זה מתקבלים אוטומטית לתחרות!

פסנתר תחילת יוני 2019
מסלול 2 מוסיקאים שלא השתתפו בבחינות הקרן בשנים 2018 או 2019 כינור, ויולה, פסנתר, כלי נשיפה מעץ 16 ביוני – 16 ביולי 2019 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה.

חשוב! ראו למטה הנחיות לרישום

מסלול 3 אין הגבלה קומפוזיציה 16 ביוני – 16 ביולי 2019 מוזמנים להירשם עם פתיחת ההרשמה.

חשוב! ראו למטה הנחיות לרישום

לוח זמנים

פתיחת הרשמה: 16 ביוני 2019
סגירת הרשמה: 16 ביולי 2019
תאריך אחרון להגשת פרטיטורות (מלחינים)/ הקלטות: 16 ביולי 2019
תאריך אחרון להגשת רפרטואר (נגנים): 15 באוגוסט 2019 (לא יתקבלו שינויים לאחר תאריך זה)