נפתחו בחינות הקרן במחול לשנת 2018

מאחלים המון הצלחה לכל הנבחנות והנבחנים בבחינות הקרן במחול!
הבחינות תמשכנה עד סוף חודש מרץ. התוצאות תפורסמנה במהלך חודש אוקטובר.

הנה טעימה מהמבחן המסכם בבלט קלאסי לבנים מהשנה שעברה >>
צילם וערך: עמית מהלאל