מחול

ההרשמה למלגות לשנת הלימודים 2018/19 תפתח במהלך חודש דצמבר. לפרטים נוספים מומלץ להמשיך ולהתעדכן בעמוד זה בשבועות הקרובים.

ההרשמה למלגות בתחום המחול לשנת הלימודים 2019-20 נסגרה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-60 שנה. כישרונות צעירים אלו הזוכים במלגות הקרן, נעזרים בהן למימון שכר הלימוד ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המחול.

תאריך סגירת ההרשמה: 31 בדצמבר 2018

* אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הקרן לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן בגין בעיה רפואית כלשהיא של הנבחנים.

תהליך הרשמה למלגה ולוח זמנים

שלב תאריך פרטים
הרשמה 1 עד 31 בדצמבר 2018
זימון פברואר 2019 יישלחו פרטים אודות מועד ומיקום בחינות המיון
בחינות מיון מרץ-אפריל 2019 בחינות מיון ראשוניות ומסכמות. זימונים לבחינות מיון מסכמות יישלחו כמה ימים לאחר בחינות המיון הראשוניות.
הודעה על קבלת מלגה אוגוסט 2019

הודעה תשלח במייל לכל המועמדים

תנאי סף

המלגות, שמספרן מוגבל, יוענקו למועמדים העומדים בדרישות הסף המפורטות להלן, בהתאם לתוצאות הבחינה אליה ניגשו.

בלט קלאסי

תלמידות(בנות) בגילאי 13-21, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

תלמידים (בנים) בגילאי 13-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

מחול עכשווי

תלמידות(בנות) בגילאי 15-21, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

תלמידים (בנים) בגילאי 15-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד לפחות.

בנות מעל גיל 18 זכאיות להגיש מועמדות למלגה  אך ורק אם קיבלו בעבר מלגה מהקרן בתחום בו הן מבקשות להיבחן.

* גיל המועמד נכון לתאריך האחרון להרשמה – 31/12/18.

בחינות מיון ראשוניות

בחינות מיון ראשוניות נערכות לבנות בלבד, שטרם מלאו להם 18 ולא קבלו בעבר מלגה מהקרן 

המועמדות יזומנו לבחינת מיון קבוצתית. מספר ימים לאחר הבחינה, תימסר הודעה למועמדות שעברו את הבחינה בהצלחה והן יזומנו להשתתף בבחינה המסכמת.

חשוב: הבחינות בבלט קלאסי, יכללו שימוש בנעלי אצבע. בחינות המיון במחול עכשווי יכללו חלק בבלט קלאסי וחלק נוסף במחול מודרני, ללא נעלי אצבע.

בחינות מסכמות

הבחינות המסכמות מיועדות לנבחנים שעברו את שלב בחינות המיון הראשוניות, ונבחנים שקיבלו מלגה בעבר ולא נדרשו להשתתף בשלב בחינות המיון הראשוניות.

הבחינות המסכמות בבלט קלאסי 

הבחינה כוללת השתתפות בשיעור בלט בהנחיית מורה מטעם הקרן ולאחריו, הבנות ישתתפו בשיעור קצר על אצבעות הכולל וריאציה בהנחיית המורה, הבנים ילמדו וריאציה גברית. הווריאציות מותאמות לגיל בהתאם לסטנדרטים של הקרן.

הבחינות המסכמות במחול עכשווי

גילאי 15-17 

הבחינה כוללת השתתפות בשיעור בלט קלאסי בהנחיית מורה מטעם הקרן שיבוצע בנעלי בלט רכות ולאחריו לימוד של סיקוונס רפרטואר עכשווי בהנחיית המורה שיבוצע ללא נעלי בלט וללא גרביים, כלומר יחפים.

גילאי 18-25 (תלמידות 18-21 ותלמידים 18-25) 

הבחינה כוללת השתתפות בשיעור מחול עכשווי ולאחריו לימוד קטע רפרטואר שיועבר ע"י כוריאוגרף/מנהל חזרות מטעם הקרן.

אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה בבחינה,
והמשך הנאה ועניין בעשייתם האמנותית!

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: milga@aicf.org

קראתם את התנאים? מוכנים?

זכיתם במלגה?