מוסיקה

ההרשמה למלגות לשנת הלימודים 2018/19 תפתח במהלך חודש דצמבר. לפרטים נוספים מומלץ להמשיך ולהתעדכן בעמוד זה בשבועות הקרובים.

ההרשמה למלגות לשנת הלימודים 2018/19 הסתיימה

מפעל המלגות ע"ש שרת מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-60 שנה. כישרונות צעירים אלו הזוכים במלגות הקרן, נעזרים בהן למימון שכר הלימוד ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המוסיקה.

לתשומת לבכם: אלא אם צויין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

מידע חיוני: בקשה למלגה במוסיקה

בחינות הקרן מיועדות לאזרחי מדינת ישראל ולתושבי קבע ונערכות מדי שנה לעומדים בתנאי הסף. מלגות הקרן מוענקות למועמדים שהפגינו יכולות גבוהות במיוחד בבחינות.    

המועמדים יקבלו מבעוד מועד (בין החודשים מרץ-מאי 2018) הודעה במייל בלבד על אישור השתתפותם, מועד הבחינות ומיקומן המדויק. 

הבחינות יתקיימו במהלך החודשים אפריל עד אוגוסט 2018.

קבלת תשובה: הודעות על תוצאות הבחינות יישלחו אל כל המועמדים במייל לכל המאוחר בחודש אוקטובר 2018.

תנאי סף להגשת בקשה למלגה

המלגות, שמספרן מוגבל, יוענקו למועמדים העומדים בדרישות הסף המפורטות להלן, בהתאם לתוצאות הבחינה אליה ניגשו.

תנאי הסף להגשת בקשה למלגה קבועים בהתאם לכלי הנגינה בהם ניתן להיבחן בשנת הלימודים הנוכחית, מספר שנות הלימוד של המועמד בכלי וגילו.

כמו כן, נדרשים המועמדים להציג תכנית רפרטואר שתאושר על ידי וועדת הרפרטואר.

כלי נגינה, שנות לימוד בכלי וגיל המועמד

להלן התחומים במוסיקה בהם יתקיימו בחינות השנה:

נגני כלים של מוסיקה עתיקה (חלילית, צ'מבלו, לאוטה, חליל בארוק, בסון בארוק, אבוב בארוק, כינור בארוק, צ'לו בארוק, ויולה דה גמבה): גילאי 13-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד בכלי, בו ינגנו בבחינה.

זמרי בארוק: גילאי 18-27, תלמידי אקדמיה ומעלה המתמחים בתחום זה ולומדים במשך 3 שנים לפחות.

פסנתרנים: גילאי 12-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד בפסנתר.

נגני גיטרה/ מנדולינה/ כלי הקשה: גילאי 13-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד בכלי, בו ינגנו בבחינה.

זמרה: נערות/נשים בגילאי 16-25, אשר סיימו 3 שנות לימוד. נערים/גברים בגילאי 16-27, אשר סיימו 3 שנות לימוד.

ניצוח תזמורותתלמידי ניצוח בגילאי 21-30, ברמת חמש שנות לימוד לפחות.

קומפוזיציה: גילאי 18-30:

 • תלמידי טרום אקדמיה – הלומדים שלוש שנות לימוד קומפוזיציה לפחות
 • תלמידי אקדמיה – הלומדים שתי שנות לימוד קומפוזיציה לפחות

ג'אזגילאי 15-25 אשר סיימו 3 שנות לימוד  בכלי, בו ינגנו בבחינה. לתשומת לבכם, הבחינות בג'אז מורכבות משני חלקים: בחינת מיון ובחינה מסכמת.  

 • בחינת המיון מיועדת לכלל המועמדים בג'אז, מלבד המועמדים אשר זכו במלגת הקרן בג'אז בשנה"ל 2016-17. מועמדים/ות אלה פטורים מבחינה זו ויזומנו ישירות לבחינה המסכמת.
 • לבחינות בג'אז, גילאי 18-25, יכולים להגיש מועמדותם אך ורק במידה והינם לומדים במוסדות אקדמיים. לא תתאפשר הרשמה ללומדים ג'אז באופן פרטי.
 • מקרים חריגים יישקלו ע"י הנהלת הקרן.

רפרטואר

מטרת המבחן היא להדגים את כשרונך המוסיקלי, יכולתך הטכנית, התמצאותך בסגנונות העיקריים והישגיך, בהתאם למספר שנות הלימוד שלך.

תכנית הרפרטואר צריכה לכלול יצירות בהתאם לרמתך המקצועית, תוך התייעצות עם המורההתוכנית המוצעת תישקל ע"י ועדה מקצועית, אשר בסמכותה לבקש מן המועמדים שינויים בתוכנית או אף לדחותה במקרים בהם הוועדה מוצאת כי הרפרטואר שהוגש אינו משקף את הרמה המצופה בקרן.

לתשומת לבכם: באפשרות המועמדים לשנות את תכנית הבחינה פעם אחת בלבד, עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה. לא יתקבלו שינויים נוספים אחרי השינוי שנעשה. נבחנים שתוכניתם לא תאושר לא יזומנו לבחינה. אישור הרפרטואר יישלח אל המועמדים במייל.

טופס בקשה לשינוי רפרטואר

מידע חשוב:

 1. עליך להיות מוכן לנגן את תכנית המבחן בשלמותה. בעת הבחינה הבוחנים רשאים לבקש נגינה של חלק מהרפרטואר ולא את כולו. כמו כן, ייתכן ותתבקש להפסיק נגינתך באמצע יצירה על פי שיקול דעתם של הבוחנים.
 2. עלייך לדאוג לליווי מקצועי בעת המבחן, נושא זה הוא באחריותך הבלעדית.
 3. לרשות הנבחנים יעמוד פסנתר בלבד.
 4. הליווי בבחינה הינו באמצעות פסנתר בלבד (לרשות הנבחנים בכלים של מוסיקה עתיקה יעמוד גם צ'מבלו).
 5. בנגינת קונצ'רטו, הליווי בפסנתר שני הוא חובה והינו באחריות הנבחן.
 6. אין לבצע יצירה מפרי עטו של הנבחן.
 7. אין לחזור על יצירות שהוגשו לבחינות קודמות.
דרישות הרפרטואר לפי כלים:

אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה בבחינה,
והמשך הנאה ועניין בעשייתם המוסיקלית!

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: milga@aicf.org

קראתם את התנאים? מוכנים?

זכיתם במלגה?