מוסיקה

ההרשמה למלגות לשנת הלימודים 2018/19 תפתח במהלך חודש דצמבר. לפרטים נוספים מומלץ להמשיך ולהתעדכן בעמוד זה בשבועות הקרובים.

ההרשמה למלגות בתחום המוסיקה לשנת הלימודים 2021-22 הסתיימה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-60 שנה. מלגות הקרן, שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל באודיציות שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם המוסיקה.

אודיציות לקבלת מלגה יהיו פתוחות השנה לכלים הבאים

כלי קשת (כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס)

כלי נשיפה מעץ (חליל, קלרינט, אבוב, בסון, סקסופון)

כלי נשיפה ממתכת (חצוצרה, טרומבון, קרן יער, בריטון, טובה)

נבל

*מועמדים המבקשים להיבחן בשני כלים מאותה קבוצה (למשל: טרומבון ובריטון) מתבקשים לבצע הרשמה אחת עבור כלי אחד,

וליידע את משרדי הקרן ע"י שליחת מייל ל: [email protected]

* אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

מומלץ לקרוא את המידע המפורט בקפידה.

תנאי סף למלגה

 • בחינות הקרן מיועדות לאזרחי מדינת ישראל ולתושבי קבע.
 • על המועמד להשלים לפחות 3 שנות לימוד בכלי בו נרשם.
 • טווח הגילאים להרשמה הוא: 13-25, למעט כלי קשת בו טווח הגילאים הוא 10-25.
 • על המועמד להתאים לקטגוריית הגיל של הכלי בו נרשם, פירוט בטבלה מטה.

*גיל המועמד נקבע לפי תאריך סיום ההרשמה ה-10 בדצמבר 2020

תהליך הרשמה למלגה ולוח זמנים

שלב תאריך פרטים
הרשמה 15 בנובמבר- 10 בדצמבר 2020. מילוי טופס הרשמה מקוון והעלאת מסמכים לפרופיל האישי:

 1. אישור תשלום דמי רישום בסך 130 ₪
 2. העלאת צילום ת.ז
 3. תמונת פרופיל

טופס המלצת מורהעל המורה בלבד לשלוח את ההמלצה החתומה למייל: [email protected]

שלב ראשון: אודיציה באמצעות הקלטת וידאו 31 בינואר 2021. עד למועד זה, עליך להעלות את הקלטות הווידאו בהתאם לדרישות המפורטות בהמשך העמוד.
הודעה על תוצאות השלב הראשון סוף מרץ 2021 במועד זה תשלח אליך הודעת מייל שתכלול:

 1.  סוף מרץ 2021– תוצאות השלב הראשון (עבר/ לא עבר)
 2. עד לתאריך ה-15 באפריל- בקשה להעלאת רפרטואר ממועמדים העוברים לשלב האודיציות עד לתאריך זה.
שלב שני: אודיציות חיות מאי – יוני 2021 נגינת אודיציה חיה בפני ועדת שופטים.
הודעה על קבלת מלגה אוגוסט 2021 הודעה על קבלת/ אי קבלת מלגה תשלח אליך במייל.

* לידיעתך, אי עמידה בלוחות הזמנים המפורסמים על ידי הקרן בשלבים השונים תביא לפסילת הבקשה למלגה.

דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא אם יבוטלו האודיציות עקב המצב הבריאותי, ולא תינתן כל מלגה.

במקרה של ביטול השתתפות על ידי המועמד/ת מסיבה כזו או אחרת- לא יוחזרו דמי ההרשמה.

*בהתחשב במשבר הבריאותי הנוכחי, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות תהיה הקרן רשאית לבצע  שינויים בלוחות הזמנים ואופיין של האודיציות, כמו גם ביטולן במידת הצורך.*

שלב ראשון - הקלטות הוידאו

בשלב זה נדרשים המועמדים להגיש הקלטות וידאו. לאחר סקירת ההקלטות ע"י שופטים מטעם הקרן, הקרן תודיע למועמדים האם עברו לשלב השני, שלב האודיציות החיות.

*בשל המצב הנוכחי והחשש לסגרים עתידיים אנו ממליצים להכין את ההקלטות מראש*

לתשומת ליבכם: מועמדים אשר קיבלו מלגה באותו תחום ב-2019-20 בלבד אינם נדרשים להגיש הקלטת וידאו לשלב הראשון. מועמדים אלו יועברו אוטומטית לשלב השני, שלב האודיציות החיות.

דרישות רפרטואר להקלטות וידאו:

יש להקליט שתי יצירות המנוגדות באופיין וסגנונן.

על היצירות להיות פרקים מלאים מתוך יצירות רב פרקיות או יצירות חד פרקיות בשלמותן. להלן ההנחיות:

1. עליך לכלול שתיים מהתקופות הבאות: בארוק, קלאסי, רומנטי, מודרני.

2. יתקבלו היצירות הבאות:

    יצירות סולו ללא ליווי

    יצירות לכלי ופסנתר

    קונצ'רטי בליווי פסנתר

3. לפחות אחת מהיצירות צריכה להיות יצירה מקורית עבור כלי הנגינה שלך.

4. אין להקליט יצירה מקורית שלך.

5. אנו ממליצים לבחור רפרטואר, אשר ייצג בצורה הטובה ביותר את רמתך העכשווית; הן מבחינה אמנותית והן מבחינת מיומנות טכנית.

6. יש להגיש כל הקלטה כלינק נפרד, סך הכול – 2 לינקים, במקרה של הגשת סרטון או לינק אחד לתיקייה אינטרנטית בניהולכם.

7. ניתן, אך לא חובה להגיש את הרפרטואר של השלב הראשון לשלב השני- שלב האודיציות החיות.

שלב ראשון - הקלטות הוידאו

דרישות הקלטה:

 1. הקלטות הוידאו צריכות להיעשות באמצעות הטלפון החכם בלבד. נא לא לשלוח הקלטות מקצועיות.
 2. אין לערוך את הקלטות הוידאו ואין להוסיף אפקטים כגון reverb.
 3. על הקלטות הוידאו להיות מחצי השנה האחרונה.
 4. יתקבלו הקלטות  בפורמט youtube, vimeo  או לינק לתיקייה אינטרנטית בניהולכם (Google drive, Onedrive, Dropbox וכו'). יש לוודא שהרשאות התיקייה פתוחות לצפייה.

לנוחיותך : סרטוני הסבר להעלאת חומרים ל  YouTube לחץ כאן, להעלאת חומרים לVimeo   לחץ כאן

רפרטואר לשלב האודיציות החיות

הגשת הרפרטואר לשלב השני תתבקש רק ממועמדים אשר עברו בהצלחה את השלב הראשון ואלו העוברים אוטומטית.

העלאת הרפרטואר תתבצע בתאריכים 1-15 באפריל 2021.

על המועמד לדאוג להשלמתה של התכנית עד למועד זה על מנת להעלותה מוכנה וסופית.

הקרן לא תבחן ותאשר את התכניות המוגשות.

באחריות המועמד לפעול עפ"י הנחיות הרפרטואר ולהגיש תכנית המתאימה לגילו ולמיומנויותיו.

יש לציין כי הקרן שומרת לעצמה את הזכות לפסול מועמד אשר הרפרטואר שלו אינו תואם את הדרישות.

אנו ממליצים למועמד להתייעץ עם המורה על מנת לגבש תכנית התואמת את דרישות הרפרטואר וכן שתציג את יכולת המועמד במיטבה. כמו כן, אנו ממליצים למועמדים להחליט על הרפרטואר בהקדם על מנת להתכונן כראוי לאודיציות החיות.

כל שאלה והבהרה בנוגע לרפרטואר ניתן לפנות למייל: [email protected] . נבקש כי הפניות יעשו טרם תאריך היעד להעלאת הרפרטואר.

דרישות הרפרטואר לפי כלים:

כלי קשת: ויולה, כינור, צ'לו, קונטרבס.

כלי נשיפה מעץ: אבוב, בסון, חליל, סקסופון, קלרינט.

כלי נשיפה ממתכת: טרומבון, בריטון, טובה, חצוצרה, קרן יער.

נבל

שלב שני: אודיציות חיות

מטרת האודיציה היא להפגין את כשרונך המוסיקלי, יכולתך הטכנית, והתמצאותך בסגנונות מוסיקאליים שונים בהתאם למספר שנות לימודייך.

 • משך האודיציה הינו 10-15 דקות. עליך להיערך לבצע את הרפרטואר שהגשת במלואו. במהלך הבחינה, השופטים עשויים לבקש ממך לנגן רק חלק מיצירה ספציפית וחלק מהרפרטואר.
 • יש לבדוק בקפידה את ההנחיות לגבי ליווי בבחינה המופיעות בדרישות הרפרטואר. באחריות המועמד לדאוג ללווי.
 • הכניסה לאודיציה מותרת למועמד ולנגן ליווי בלבד. האודיציות סגורות בפני קהל, כולל הורים ומורים. אנא ידעו את הוריכם ומוריכם על כך מבעוד מועד על מנת להימנע מאי נעימות.

*בהתחשב במשבר הבריאותי הנוכחי, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות תהיה הקרן רשאית לבצע  שינויים בלוחות הזמנים ואופיין של האודיציות, כמו גם ביטולן במידת הצורך.*

אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה בבחינה,
והמשך הנאה ועניין בעשייתם המוסיקלית!

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

טפסים להורדה עבור מימוש מלגה לשנת 2021-22

טופס מעקב לימודים 2021-22- עברית

טופס מעקב לימודים 2021-22- אנגלית

לנוחיותך, מכתב תודה בעברית ובאנגלית לדוגמא. אנו ממליצים להשתמש במכתב זה כעזר בלבד ולכתוב באופן אותנטי ואישי ככל האפשר.

מכתב תודה לדוגמא בעברית

מכתב תודה לדוגמא באנגלית

קראתם את התנאים? מוכנים?