הרשמה

 ההרשמה למלגות לשנת הלימודים 2022-23 נפתחה וניתן להגיש מועמדות עד ל- 26 בדצמבר 2021, בתחומי מוסיקה ומחול.

תהליך ההרשמה הינו מקוון ומתבצע במלואו באתר האינטרנט. הנך נדרש לשלם דמי רישום בסך 130 ₪.  דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה, גם במקרה של ביטול השתתפות.

לאחר ביצוע ההרשמה באתר תתקבל הודעת אישור. במקביל, יישלח אליך מייל המודיע כי הרשמתך נקלטה ובו קישור לפרופיל האישי להעלאת מסמכים אישיים ותכנית מונולוגים לבחינה. 

בעת מילוי הבקשה תידרש להעלות את המסמכים הבאים: 

  • אישור תשלום דמי הרשמה
  • תמונת פרופיל
  • צילום ת.ז. עם ספח פתוח

בקשות שלא יוגשו במלואן לא יטופלו.

תשלום דמי רישום – כיצד?

את דמי הרישום ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית.

פרטי חשבון הבנק של הקרן:

מספר חשבון: 488857

מספר בנק: 12 (בנק הפועלים)

מספר סניף: 532

חשבון על שם: קרן התרבות אמריקה ישראל, ע"ר

מס' עמותה: 580032035