הרשמה

תהליך ההרשמה הינו מקוון וניתן להשלימו עד לתאריך:

מלגות בתחום המוסיקה ומחול- 10.12.19

על כל נרשם לשלם דמי רישום בסך 130 ₪. דמי הרישום אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם המועמד ביטל את הרשמתו או לא קיבל מילגה.

בעת מילוי הבקשה יש להעלות את המסמכים הבאים:

  • תמונת פספורט
  • צילום ת.ז. עם ספח פתוח
  • אישור תשלום דמי ההרשמה בסך 130 ₪

תשלום דמי רישום – כיצד?

את דמי הרישום ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית.

פרטי חשבון הבנק של הקרן:

מספר חשבון: 488857

מספר בנק: 12 (בנק הפועלים)

מספר סניף: 532

חשבון על שם: קרן התרבות אמריקה ישראל, ע.ר

מס' עמותה: 580032035