מדיניות ומידע פיננסי

קרן התרבות אמריקה-ישראל הנה עמותה רשומה מס’ 580032035, בעלת אישור ניהול תקין ומוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. המידע המקיף והנהימן ביותר על העמותה ניתן למצאו באתר הממשלתי גיידסטאר בקישור זה.

מטרות העמותה:
1. לזהות, לפתח ולתמוך במצוינות אמנותית בישראל באמצעות גיוס כספים עבור והענקת מענקים לאמנים וארגונים אמנותיים ישראלים ולעודד ולתמוך באופן אחר באמנים ובמוסדות אמנותיים ישראלים
2. לקדם את התרבות, האמנות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל
3. לשתף פעולה עם קרן התרבות אמריקה-ישראל, בע”מ בארצות הברית של אמריקה (EIN 13-1664048) (להלן: AICF US) בכל העניינים הקשורים בתמיכה באמנים ובמוסדות אמנותיים ישראלים וקידום האמנויות, התרבות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל.