הוועד המנהל בישראל ובארה”ב

Chairs in Memoriam

Isaac Stern

Vera Stern

William A. Schwartz (click for Bio)

Officers

Joshua-Marc Tanenbaum, President & Chairman
Kristina Reiko Cooper, Vice-President
Julie Jacobs, Treasurer
Judith Klebanow, Secretary

Board of Directors

Alexander Bau
Kristina Reiko Cooper**

Joseph E. Hollander
Julie Jacobs
Judith Klebanow
Carol Starley*

Amyt Eckstein
Joshua-Marc Tanenbaum

*Chapter President
**AICF Israel

הוועד המנהל

*
קריסטינה רייקו-קופר**
עו”ד יוסף לוי
רויטל שקד
יעל פרואקטור
ידין קאופמן
ג’ושוע מ.  טננבאום***
יוסף אי. הולנדר***

*יו”ר
**סגנית יו”ר
***ארה”ב

מדי שנה, הקרן מעניקה כ-500 מלגות לאמנים צעירים ומצטיינים
בזכות התרומה שלכם, עשרות אמנים ישראלים מבריקים יוכלו לקבל תמיכה כלכלית משנת חיים
לתרומה